Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a autorské práva

Informácie v tomto videu nemôžu byť považované za lekárske odporúčania.
Jedná sa o poznatky získané praktickými skúsenosťami a mnohoročným štúdiom. Veľká časť informácií a postupov vyžaduje selektívne a logické myslenie, dobrý pozorovací talent a zdravý sedliacky rozum. Vždy existuje malé ale reálne riziko zlého pochopenia zdieľaných informácií, preto, ak si nie ste niečím istí, pýtajte sa.

Autori rozhodne nepreberajú žiadnu zodpovednosť za nepochopenie zdieľaných informácií, neuvážené riskovanie a experimentovanie.

Autorské práva k celému obsahu tejto internetovej stránky vlastní spoločnosť Hirudoterapia.s.r.o.

Tento príspevok pripravujeme

Popis videa: