Pijavice aj pri liečbe covidu | osobné skúsenosti

Tento obsah je dostupný len pre užívateľov členskej zóny.

O aplikácii pijavíc ako prvej pomoci pri pomliaždeninách | Janko

Tento obsah je dostupný len pre užívateľov členskej zóny.